Freie Datenbank Schweiz FDCH
Ortschaften - Gemeinden - Regionen

Schweizer Regionen

Die Regionen der Schweiz


zurücksetzen
46.82805 6.58034
Place de tir Vugelles
Place de tir Vugelles
Truppenuebungsplatz im Kanton Vaud
GeoCode: 867987004